EngMan er inne i sitt 20. år som leverandør av dyktige artistar til den norske underhaldningsmarknaden. Byrået har opparbeidd allsidig erfaring i forhold til arrangementsavvikling og det meste rundt dette som lyd/lys/sceneproduksjon samt tilrettelegging og logistikk.